Prvním krokem naší spolupráce s architektem bylo zaměření domu. Nějaké plány jsme sice v archivu našli, ale rekonstruovat se podle nich rozhodně nedá. Už jsme v tom nebyli sami a s architektem po boku proběhlo celé zaměření bez problémů.

Co vlastně potřebujeme změřit

S metrem v ruce by se daly změřit místnosti, velikosti oken a dveří. Už by se ale těžko měřilo zkosení zdí (které u nás většinou nesvírají pravý úhel), výška střechy, stromy na pozemku atd. Proto bylo potřeba přizvat geodeta, který se svým kouzelným přístrojem toto všechno a ještě mnohem víc změřit dokáže.

Jak zaměření domu geodetem probíhalo

Geodeta objednal náš architekt. Naším úkolem bylo jen zpřístupnit celý dům. Pánové přijeli dva. Jeden s tím přístrojem (ten měl asi ve škole lepší známky) a druhý s tyčkou. V praxi to vypadá tak, že máte celou chalupu rozglábenou a okolo ní pobíhají pánové s tyčkou a velkým cosi, co vypadá jako hodně těžký stativ.

GEODETI
Nikdo neví co dělají, ale každý pozná, když to neudělají.

Pánové už dopředu avizovali, že to mají na celý den, což mi na první dobrou přišla dost dlouhá doba. Ale opravdu, přijeli v 8:30 a odjížděli v 16:30. Jinak nic nepotřebovali. Pouze mít vše přístupné (od sklepa až po půdu a zahradu).

Co bylo výstupem měření

V den měření jsem nedostal nic, ale asi po 10 dnech mi dorazila do mailu faktura i s 2D a 3D daty. Ty byly ve formátu DGN, DWG. Žádné obrázky, jen síť zaměřených bodů s výškou, ze kterých pak architekt udělal výsledné půdorysy a řezy.

Řez domu zaměřeného od geodeta
Řez zaměřeného domu

Cena zaměření domu

Celé polohopisné a výškopisné zaměření domu a jeho okolí stálo necelých 15.000 Kč. V ceně byla zahrnuta cesta z Brna, celodenní práce dvou lidí a zpracování naměřených dat.

K čemu to celé bylo

Získali jsme v digitální podobě aktuální rozměry našeho domu a všech jeho částí. Ty se staly vstupními daty pro architekta, který je využil při tvorbě architektonické studie.