Odkdy tady vlastně ten dům stojí? Kdo ho postavil? Kdo v něm bydlel? Všechny tyto otázky jsme si kladli a chtěli na ně znát odpověď. Od babičky jsme se o historii domu dozvěděli jen málo a tak nezbylo, než začít pátrat jinde. Začali jsme v obecní složce s číslem popisným 85 a skončili až ve státním okresním archivu.

Pátrání u babičky

Pátrání po historii domu jsme začali u babičky, která se v domě se svými pěti sourozenci narodila. Našli jsme dokumenty, které dokazovaly, že majitelkou domu byla kolem roku 1900 moje praprababička, která zemřela v roce 1938. Dům podle všeho přenechala své dceři (mojí prababičce). Podle babiččiných slov byl pradědeček zednický mistr a dům do současné podoby opravil/postavil on. Chtěli jsme se dozvědět víc, a tak pátrání pokračovalo.

Obecní úřad

Na našem obecním úřadě mají pouze složku na každé číslo popisné. V ní byly bohužel jen informace a náčrty k vodovodní přípojce, kterou dělal děda v roce 1997.

Stavební úřad

Oslovili jsme také stavební úřad. V archivu jsme našli zase jen věci týkající se vodovodní přípojky..

Státní okresní archiv

Náhled mapy z indikačních skic
Náhled mapky obce z indikačních skic

Další štace byl státní okresní archiv v Uherském Hradišti. Vzala si mě na starost vynikající paní archivářka. Už po telefonu mi poradila, kde bych mohl na internetu hledat a zjistit další informace. Například z indikačních skic z let 1824 -1843 jsem vyčetl, že majitelem domu byl Jahodik Johann.

Paní archivářka mi za pár dní napsala, že se jí podařilo najít nějaké spisy ve fondu Berní správy. Spis se týkal stavebních úprav z roku 1937 a obsahoval i technické výkresy. Dokumenty neposílají, ale mohl jsem si zajít do badatelny, kde mi bylo po vyplnění badatelského listu umožněno do dokumentů nahlédnout. Musím říct, že z celé budovy dýchá letitá historie. Je nádherná jak z venku tak uvnitř. Široké zdi, vysoké stropy. Bylo parné léto a vevnitř bylo i bez klimatizace velice příjemně.

Stejně blažený pocit jsem měl, když jsem si prohlížel všechny dokumenty. Byl mezi nimi i ručně psaný dopis, který posílala moje prababička na berní správu v Uherském Hradišti. Žádala v něm o slevu na vyměřenou domovní daň, protože v domě byla v roce 1926 pouze jedna obytná místnost.

Ručně psaný dopis s žádostí o slevu z domovní daně

Dalším pokladem v archivu byl nákres k přístavbě kůlny z roku 1937. Tu přestavbu dělal můj praděda. Z plánu lze vyčíst, že dům měl:

  • jednu obývací místnost,
  • síň,
  • průjezd,
  • kůlnu,
  • komoru,
  • a chlév.
Nákres z roku 1937 na přístavbu kůlny

Historie domu zjištěna

S výsledkem pátrání o historii domu jsme spokojeni. Dozvěděli jsme se, že v domě naše rodina bydlí více než 100 let. To nám dodává sílu jejich práci, kterou na domě udělali, zachovat a kvalitu bydlení posunout blíže ke standardu dnešní doby, tak jako to udělal před 80 lety můj praděda a po něm můj děda. I proto jsme se rozhodli celou rekonstrukci svěřit do rukou architekta.

Se ženou věříme, že naše vnoučata to jednou ocení. Vždyť oni budou už 7. generací naší rodiny, která se bude těšit z tohoto nádherného místa.

Užitečné odkazy k zjišťování historie domu